Search for media from: "Annika Michelson"

Maatiaisviljojen lisäysohjelma

Annika Michelson 4.11.2019

From  Annika Michelson 2 Weeks ago 4 views 0  

Programmet för uppförökning av kulturspannmål i Finland

Annika Michelson

From  Annika Michelson 2 Weeks ago 4 views 0  

Taustatietoa ilmastonmuutoksesta

Riitta Savikko, Luonnonvarakeskus

From  Annika Michelson 2 Days ago 3 views 0  

Mihin maataloudessa tarve sopeutua?

Riitta Savikko, Luonnonvarakeskus

From  Annika Michelson 2 Days ago 3 views 0  

Mistä päästöt tulevat ja miten etsiä ratkaisuja - miten varautua?

Riitta Savikko Luonnonvarakeskus

From  Annika Michelson 2 Days ago 1 views 0  

Tarvaalan kosteikko maatalouden vesiensuojelussa

12.12.2018 Tarja Stenman Jyväskylän ammattikorkeakoulu

From  Annika Michelson 9 Months ago 0 views 0  

Vähähiilisyys Mustialan tutkimus- ja opetusmaatilalla

Eeva-Liisa Juvonen 22.11.2018

From  Annika Michelson 11 Months ago 5 views 0  

Droonit täsmäviljelyssä

12.12.2018 Juha Tiainen, Seinäjoen ammattikorkeakoulu

From  Annika Michelson 9 Months ago 1 views 0  

Ravinnekierron uudet teknologiat, Ravinnekierrätysverkosto

12.12.2018 Kaija Karhunen, Oulun ammattikorkeakoulu

From  Annika Michelson 9 Months ago 0 views 0  

Lantalogistiikka

12.12.2018 Pasi Eskelinen, Sanna Antikainen, Savonia-ammattikorkeakoulu

From  Annika Michelson 9 Months ago 0 views 0  

Järvibiomassojen hyödyntäminen lannoituksessa sekä maanparannuksessa

12.12.2018 Teija Rantala, Savonia-ammattikorkeakoulu

From  Annika Michelson 9 Months ago 0 views 0  

Carbon, Nutrient and Energy Efficient Farm 2016-2018

http://ravinnejaenergia.fi/

From  Annika Michelson 8 Months ago 1 views 0  

Energiatehokkuuden mittaaminen - käytännön työkaluja energiantuotannon ja -käytön arviointiin tilatasolla

Jyrki Kataja 22.11.2018

From  Annika Michelson 11 Months ago 5 views 0  

Perinnemaisemat, yhteenveto 2019

Annika Michelson 20.6.2019

From  Annika Michelson 5 Months ago 18 views 0  

Geenivara-alan toimijat - Luonnonvarakeskuksen asiantuntijat 2019)

Annika Michelson 18.6.2019

From  Annika Michelson 5 Months ago 7 views 0  

Geenivara-alan toimijat - geenipankit ja varmuuskokoelmat

Annika Michelson 18.6.2019

From  Annika Michelson 5 Months ago 8 views 0