Search for media from: "Olli Koskela"

Alueellisen ravinnekierron simulointi

Osana Biokierto-hanketta kehitettiin simulointityökalua alueellisen ravinnekierron mallintamiseen erilaisissa tilanteissa. Hanke on Ympäristöministeriön rahoittama.…

From  Olli Koskela on 22.3.2020 19 plays 0