Search for media from: "Jouko Lindroos"

aineiston haku Maanmittauslaitoksen maastotietokannasta

Demonstraatio aineiston hausta MML:n sivuilta

From  Jouko Lindroos A year ago 10 views 0  

tarkkojen korkeuskäyrien piirto QGIS-paikkatieto-ohjelmalla

Lyhyt demonstraatio QGIS 2.18.-ohjelman käytöstä. Ladataan peruskarttaelementit ja 2 metrin korkeusaineisto. Muokataan aineistosta PDF-tiedosto, joka kuvaa korkeuseroja taustanaan…

From  Jouko Lindroos A year ago 44 views 0  

Lannan separointia

Lannan separointia Mustialan koulutilalla. Kuiva-aines kulkee lavalle hihnalla. Nestejae lotisee liete-altaaseen.

From  Jouko Lindroos A year ago 8 views 0