Search for tag: "opeke"

Kehittämisosio A1 Osuva opiskelijavalinta ja uraohjaus

OPEKE Ammatillisen opettajankoulutuksen uudistaminen hanke, koordinaattorina HAMK. Kehittämisosio A1 Osuva opiskelijavalinta ja uraohjaus

From  Suvi Salokannel A year ago 10 views 0