Search for tag: "lanta"

Siemenlaki ja sopimukset (2019)

Annika Michelson 18.6.2019

From  Annika Michelson 7 Months ago 12 views 0  

Perinnemaiseman indikaattorit ja seuranta

Annika Michelson Hämeen ammattikorkeakoulu 2019

From  Annika Michelson 8 Months ago 26 views 0  

Suomen perinnemaisemat

Annika Michelson 2019

From  Annika Michelson 8 Months ago 23 views 0  

Esittelyssä Kauppakamarin Ammattikirjasto

Kauppakamarin Ammattikirjasto on n. 150 e-kirjan kokoelma, joka on hankittu HAMKin kirjastoon tammikuussa 2019. Videossa esitellään lyhyesti Ammattikirjaston sisältöä ja…

From  Päivi Hollanti 11 Months ago 7 views 0  

Järvibiomassojen hyödyntäminen lannoituksessa sekä maanparannuksessa

12.12.2018 Teija Rantala, Savonia-ammattikorkeakoulu

From  Annika Michelson 11 Months ago 0 views 0  

Lantalogistiikka

12.12.2018 Pasi Eskelinen, Sanna Antikainen, Savonia-ammattikorkeakoulu

From  Annika Michelson 11 Months ago 0 views 0  

Fånggrödor i stråsäde - ett fältförsök. Paul Riesinger Novia

7.12.2017 Det närings- och energieffektiva lantbruket

From  Annika Michelson 2 Years ago 0 views 0  

aineiston haku Maanmittauslaitoksen maastotietokannasta

Demonstraatio aineiston hausta MML:n sivuilta

From  Jouko Lindroos 2 Years ago 10 views 0  

Ravinne- ja energiatehokas maatila-hankkeen esittely 22.9.2017

Ravinne- ja energiatehokas maatila-hankkeen esittely 22.9.2017. Annika Michelson Hankkeen kotisivu: http://ravinnejaenergia.fi/fi/etusivu/

From  Annika Michelson 2 Years ago 0 views 0  

Suoritusten seuranta Moodlessa

Opettajan ohje: otetaan käyttöön suoritusten seuranta ja opiskelun eteneminen -lohko Moodlen kurssialueella Tarkemmat ohjeet HAMK Moodlessa Info > Opettajan ohjeet

From  Miikka Ruusunen 2 Years ago 30 views 0