Käyttöehdot

- Minulla on tallenteessa olevien henkilöiden suostumus tilanteen tallentamiseen ja julkaisemiseen.
- Tallenne ja sen sisältämä materiaali (esim. videot, kuvat) ei sisällä tekijänoikeuksia ja muita suojattuja oikeuksia loukkaavaa materiaalia.
- Tallenne on hyvän tavan ja lain mukainen.
- Palvelua saa käyttää ammattikorkeakoulujen toimintaa tukevaan toimintaan (ei mm. poliittisiin ja henkilökohtaisiin tarpeisiin).
- Ylläpitäjä pidättää oikeuden poistaa tallenteet.
- Ylläpitäjä ei vastaa sisällöistä, jotka tallenteen tekijä on julkaissut.

Terms and conditions

- I have the consent of the persons appearing in the recordings to record and publish the event.
- The recording and its material (e.g. videos, photos) does not contain any copyright or other protected material.
- The recording is in accordance with good practice and is legal.
- The service can be used to support the activities of universities of applied sciences (but not e.g. political and personal needs).
- The administrator has the right to remove the recordings.
- The administrator is not responsible for the content published by the person who has released the recording.